» Nasze cele

AMERMEDIA SP. Z O.O.


Zapraszamy Państwa do skorzystania z okazji uczestnictwa w konkursach przedmiotowych Test Oxford Plus.

Konkursy stanowią jedną z form rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia dzieci.Przyczyniają się również do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin.

Test odbywa się pod patronatem największego w Polsce wydawcy kursów językowych oraz wielu serii popularno naukowych Oxford Educational Sp. z o.o.