» Nagrody


Nagroda
dla wszystkich
uczestników
12. EDYCJA

Każdy uczeń, który zakupi książki
wraz z filmem DVD
„Przystanek Alaska”
weźmie udział w konkursie

 Dodatkowo szkoła która, zgłosi chęć uczestnictwa w konkursie, za każde zakupione 30 książek otrzyma

zestaw
30 wydawnictw wraz
z filmem DVD „Historia II Wojny Światowej”

Wylosowany laureat I stopnia
z wyróznieniem otrzyma
Grand Prix,

Tablet NEXUS 7.

Pozostala lista nagród, które zostana rozlosowane wsród najlepszych laureatów:

Wielka
Encyklopedia
Geografii

Wielka Encyklopedia Oxford

LoVE
BEADS

Mikroskop.

Nagrodzeni w Olimpiadzie Wiedzy Oxford Plus są zobowiązani zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody, jeżeli jej wartość przekracza 760 zł ( art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.361 ze zmianami). Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator Olimpiady.
 

Nasze
konkursy:

18 października 2013r.zgloszenia
do 27 września 2013r.
na adres: polonica@amercom.com.pl


18 października 2013r.zgloszenia
do 27 września 2013r.
na adres: historia@amercom.com.pl


18 października 2013r.zgloszenia
do 27 września 2013r.
na adres: biologia@amercom.com.pl


 25 października 2013r. zgloszenia
do 2 października 2013r.
na adres: oxford@amercom.com.pl


8 listopada 2013r.zgloszenia
do 11 października 2013r.
na adres:
matematyka
@amercom.com.pl


Formularz zgloszeniowy
wraz z dowodem wplaty mozna wyslac
e-mailem
lub poczta tradycyjna!